Trang chủGiấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt nam

1. Xác nhận chuyên môn Lao động kỹ thuật: Cần chứng nhận 1 năm đào tạo và xác nhận 3 năm kinh nghiệm; Các chức danh quản lý: Cần bằng đại học hoặc tương đương và xác nhận 5 năm làm việc; Chuyên gia cần xác nhận là chuyên ...  Chi tiết
I. Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Đủ 18 tuổi trở lên Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc Không có tiền án về tội vi phạm an ninh quốc gia; không thuộc diện ...  Chi tiết
1. Các trường hợp được gia hạn giấy phép lao động Người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được và ...  Chi tiết
Trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam thì Lý lịch tư pháp là một tài liệu quan trọng không thể thiếu. Tuy nhiên việc xin lý lịch tư pháp không phải lúc nào cũng dễ dàng và thuận lợi cho người nước ...  Chi tiết
BỘ TƯ PHÁP Số: 13/2011/TT-BTP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm ...  Chi tiết
Những trường hợp người lao động nước ngoài nào được miễn giấy phép lao động Việt Nam? Trong thời gian qua nhiều bạn đọc có liên hệ hỏi và yêu cầu giải đáp về những trường hợp người nước ngoài nào làm việc tại Việt Nam được miễn và ...  Chi tiết
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ ...  Chi tiết
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/2014TT-BLĐTBXH ...  Chi tiết
 
");