Trang chủThẻ tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam

  I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ ...  Chi tiết
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Bước 2: Trình tự như sau: Người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành ...  Chi tiết
Thủ tục tạm trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài sẽ thuận lợi nếu người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam bao gồm: Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu ...  Chi tiết
Công ty UNIQUE TRAVEL chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, cung cấp hồ sơ xin Thẻ tạm trú người nước ngoài, đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin cấp Thẻ tạm trú người nước ngoài cho cơ quan Nhà Nước.Vì vậy, khách hàng ...  Chi tiết
A. Dành cho Giám đốc Doanh nghiệp – Người góp vốn đầu tư tại Việt nam ( Có tên trên giấy phéo đầu tư – Đăng ký kinh doanh được thể hiện số tiền góp vốn khi mở Công ty). B. Dành cho Công dân Nước ngoài có Giấy phép lao động tại ...  Chi tiết
  Ngày 16/06/2014, Quốc hội ban hành Luật số 47/2014/QH13 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật này thay thế cho pháp lệnh số 24/2000/UBTVQH10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và ...  Chi tiết
 
");