Trang chủGia hạn visa cho người nước ngoài ở việt nam

Gia hạn Visa hoặc cấp mới Visa được hiểu là xin ở lại thêm với 1 mục đích rõ ràng trong 1 khoảng thời gian nhất định. Người nước ngoài vào Việt Nam khi có nhu cầu tiếp tục ở lại Việt Nam để du lịch, thăm người thân và làm việc thì khi gần hết hạn ...  Chi tiết
1. Thủ tục: Hộ chiếu gốc Tạm trú ( nếu có) Số điện thoại liên lạc 2. Bảng giá gia hạn, cấp mới visa:   TT NỘI DUNG GIÁ ( USD) THỜI ...  Chi tiết
 
");