Trang chủVisa nhập cảnh Việt Nam

Công văn nhập cảnh ( Công văn xét duyệt visa Cửa Khẩu) được hiểu là văn bản đồng ý cho phép nhập cảnh (hoặc thư mời được sự chấp thuận) của Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam. Đồng ý cho một cá nhân hay một tập thể người Nước ngoài được phép nhập ...  Chi tiết
Công văn nhập cảnh ( Công văn xét duyệt visa Cửa Khẩu) được hiểu là văn bản đồng ý cho phép nhập cảnh (hoặc thư mời được sự chấp thuận) của Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam. Đồng ý cho một cá nhân hay một tập thể người Nước ngoài được phép nhập ...  Chi tiết
1. Thủ tục áp dụng cho khách Quốc tịch thường Scan trang có ảnh của hộ chiếu Ngày nhập cảnh, xuất cảnh Mục đích nhập cảnh Nơi nhận visa ( Thị thực) Trường hợp khách Quốc tịch đặc biệt như Ấn Độ, Hàn Quốc, Châu Phi, Trung Đông, ... vui lòng ...  Chi tiết
Công dân mang hộ chiếu Bru-nây được miễn thị thực Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 14 ngày. Công dân mang hộ chiếu các nước Thái Lan, Malaysia, Singaore, In-đô-nê-sia, Campuchia và Lào được miễn thị thực Việt Nam với thời hạn ...  Chi tiết
Theo quy định tại Điều 20 về Điều kiện nhập cảnh Việt Nam của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 quy định rõ: "Người nước ...  Chi tiết
Ký hiệu thị thực NG1 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. NG2 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời của ...  Chi tiết
 
");