Trang chủHộ chiếu

Hộ Chiếu (passport) là một loại giấy tờ quan trọng do một chính phủ cấp cho công dân nước mình như một Giấy Phép Ðược Quyền Xuất Cảnh khỏi đất nước và Ðược Quyền Nhập Cảnh trở lại từ nước ngoài. Hộ chiếu Việt nam hiện nay có thể chia làm 03 ...  Chi tiết
1. Điều kiện để được cấp hộ chiếu phổ thông: Mọi công dân Việt nam không phân biệt tôn giáo, dân tộc, độ tuổi đều có quyền được cấp hộ chiếu phổ thông. Công dân Việt nam chưa được cấp hộ chiếu để xuất cảnh nếu thuộc một ...  Chi tiết
Cấp lại hộ chiếu: Đối với các trường hợp hộ chiếu bị mất ( Có đơn trình báo), hộ chiếu cũ hết trang dán thị thực, hộ chiếu còn hạn trên 30 ngày hoặc hộ chiếu cần điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh nhân dân. ...  Chi tiết
1. Trẻ Em: Từ 14 - 17 tuổi phải lên trình diện khi đi nộp hộ chiếu. Chứng minh thư gốc còn Nguyên bản của Công An cấp ( Không ép dẻo - mờ - bong – nát). Nếu không còn Nguyên bản Yêu cầu phải có xác nhận của Phường Xã nơi có ...  Chi tiết
 
");