Trang chủTeam BuilingUnique Teambuilding đã thực hiện


|

NETLINK - WE ARE ONE TEAM

 

Tổng kết cuối năm kết hợp với Tổ Chức Tembuilding " We are one Team" đã làm các phòng ban, cá nhân Netlink được xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau hơn và cùng nhau đoàn kết hoàn thành mục tiêu đề ra 2017. MỘT NETLINK GẮN KẾT VỚI: LÀM VIỆC VUI, SỐNG HẠNH PHÚC trong 2017.

Một số hình ảnh trong chương trình.

 Unique Teambuilding  Unique Teambuilding
 Unique Teambuilding  Unique Teambuilding
 Unique Teambuilding  Unique Teambuilding
 Unique Teambuilding  Unique Teambuilding
 Unique Teambuilding  Unique Teambuilding
 Unique Teambuilding  Unique Teambuilding
 Unique Teambuilding  Unique Teambuilding
 Unique Teambuilding  Unique Teambuilding
 Unique Teambuilding  Unique Teambuilding
 Unique Teambuilding  Unique Teambuilding
 Unique Teambuilding  Unique Teambuilding
 Unique Teambuilding

 

Tags: Teambuilding | Tổ Chức Teambuilding |

 
 
 
 
");