Trang chủTeam BuilingTeam building


|

Bài tập tình huống

 

Teambuilding Ha Noi - Bai tap tinh huong

 

Bài tập tình huống hướng đến mục tiêu giải quyết vấn đề thực tế tại doanh nghiệp, Các vấn đề đưa ra được nghiên cứu và tổng hợp để xây dựng các trò chơi ứng dụng phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác, xây dựng hệ thống, thay đổi nhận thức, trách nhiệm vai trò cá nhân... Sau mỗi trò chơi, các thành viên được giảng viên hướng dẫn đúc kết bài học và ứng dụng vào thực tế doanh nghiệp. Bài tập tình huống thường thích hợp với hình thức Tổ chức Team Building indoor

Lợi ích bài tập tình huống Team building:

  • Cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Phát triển kỹ năng hợp tác
  • Hướng các bộ phận đến mục tiêu chung
  • Thay đổi nhận thức tích cực

Thời gian: 3-4 tiếng
Quy mô: 10 - 60 người.
Địa điểm: Có thể tổ chức ngay tại doanh nghiệp.

Chi tiết vui lòng liên hệ Unique teambuilding - 043 829 3311/ 0915 680 677

Tags: Teambuilding | tổ chức teambuilding |

 
 
 
 
");