Trang chủTeam BuilingTeam building


|

The power of one ( half day)

 

teambuilding ha noi - power of one

 

Tổ chức Team building theo dạng The power of One với: 

Mục tiêu:

 • Phát triển kỹ năng hợp tác
 • Xây dựng tinh thần đồng đội và đoàn kết
 • Nhận thức về giá trị cốt lõi của công ty
 • Nâng cao vai trò cá nhân trong hệ thống

Thời gian: 3-4 giờ
Quy mô: 100 - 300 người
Đối tượng: Nhân viên nhà máy, nhân viên kinh doanh
Chương trình:

 • Khởi động - Hình thành đội
 • Thách thức "Nhận mục tiêu"
 • Thách thức "Giá trị cốt lõi"
 • Thách thức "Cam kết"
 • Tổng kết

Ứng dụng:

 • Khóa huấn luyện đội ngũ
 • Hội nghị Sales & Marketing
 • Chương trình đánh giá & phát triển nhân sự mới

Chi tiết vui lòng liên hệ Unique teambuilding - 043 829 3311/ 0915 680 677

Tags: Teambuilding | tổ chức teambuilding |

 
 
 
 
");